Meet your fellow insiders!

Welkom op Inside! Dé online plek om samen te werken met de makers en het onderwijs in het Rotterdam Makers District. Ben je gevestigd in M4H of op RDM? Meld je dan vandaag nog aan!

Over het community platform

Inside Rotterdam Makers District

Inside is dé zoekmachine van het Makers District. Met Inside heb je een heel innovatienetwerk tot je beschikking. Hier komt vraag & aanbod bij elkaar, een netwerktool à la Linkedin, evenementenoverzicht en nieuws. Vanaf nu hoef je niet meer op zoek. Op Inside vind je alles en kom je snel in contact met de juiste persoon.

Samenwerken

Inside verbindt je met studenten, onderwijs, ondernemers, investeerders  én andere organisaties uit het Rotterdam innovatie-ecosysteem.

Talent

Inside is dé plek waar talent en kansen samenkomen. Deel wie of wat je zoekt en verken samen de mogelijkheden.

Netwerk

Vergroot je netwerk op Inside. Er zit zoveel kennis in het Makers District, maak er gebruik van én doe er je voordeel mee.

Perks

Stel je voor als we alles met elkaar gaan delen en je persoonlijke voordelen en kortingen krijgt als Insider. Dan kijk je toch eerst op Inside, voordat je verder gaat zoeken? Welk voordeel kun jij de Insiders aanbieden?

Samenwerken

Inside verbindt je met studenten, onderwijs, ondernemers, investeerders  én andere organisaties uit het Rotterdam innovatie-ecosysteem.

Talent

Inside is dé plek waar talent en kansen samenkomen. Deel wie of wat je zoekt en verken samen de mogelijkheden.

Netwerk

Vergroot je netwerk op Inside. Er zit zoveel kennis in het Makers District, maak er gebruik van én doe er je voordeel mee.

Perks

Stel je voor als we alles met elkaar gaan delen en je persoonlijke voordelen en kortingen krijgt als Insider. Dan kijk je toch eerst op Inside, voordat je verder gaat zoeken? Welk voordeel kun jij de Insiders aanbieden?

01
04

The Insiders

Meet your fellow insiders!

Willem de Kok, CDS Electronics: Je belangrijkste contacten zitten om de hoek.

Bekijk hier met welke getalenteerde mensen en bedrijven je in het Rotterdam Makers District kunt samenwerken. Become an Insider!

Meld je aan

OD Designstudio

Vivar Heat eXchangers

Veldacademie

De Nieuwe Reclame Man

CONCR3DE

Cassius

Europiren BV

VMS ropes & twines BV

Keilecafe

Studio New west

iSupports BV

GoodHout B.V.

Value Maritime

Techniek College Rotterdam

innocent drinks

X-Laboratory

Wijkcollectie – Museum Rotterdam

Dudok Groep – Diepeveen

Future Flux Festival

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners

IMcoMET

Dudok Groep – HAKA

Vastestate

Scherpslijper v.o.f.

Rotterdams Collectief

Studio Makkink & Bey

Studio Wieki Somers

BlueCity

Bouwer

Studio Selma Hamstra

MH Expo

MAAKMAAR

Taurus Boats

Taurus Boats&Tenders

Sil Krol

De Ronde Engineering

Rubarb BV

De Riverboard

Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE)

WaterSchool

Buurman

Wilson Agency BV

AlexZaagt

Kelson Marketing & Content

Stichting Voedseltuin Rotterdam

EVERSOM

RDM Kantine

Redako Electronics

Albert Potgieter Designs

Voedselbank Rotterdam

Voedselbank Rotterdam

Public Domain Architects

Meetstories

UNO architekten

Buro van Wieren

RAP Technologies

De Financiële Schakel

Clean Tech Delta

Snijlab

4 OMID

Nieman Raadgevende Ingenieurs

RAW Idea

McNetiq

Connect op Maat

GROUP A

Erasmus MC (Incubator)

SPEK Design Dock

Vital Areas

AXS ict diensten

KRVE

Coos Ontwerpt

De Urbanisten bv

Bolder Neoliet Rotterdam

Dent IoT

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

Port-able

Bakkers-Hommen

Rechtstreex

Spark design & innovation

Flower Turbines BV

LabHotel

Industrial real estate partners

Perron14

zepp.solutions B.V.

CMNITY (Community)

Keilewerf

Ampelmann

Dutch Woodworks

Tetrahedron

RDM Events

Royal Roos

MOWORKS

SocialMediaMonteur

Felixx Landscape Architects & Planners

Cool Down City

Citrusveiling Rotterdam

Rainmaker Holland

GroenCollect

Floating Farm

Bureau Havenstages RDM CoE

SmartPort

Studio RAP

SANT Interiors

KeileCollectief

CDS electronics

RDM Next

STEUR

Atelier Van Lieshout

IT Campus Rotterdam

IABR – Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

Zero Latency VR

Deloitte MKB Accountancy & Advies

Stadshaven Brouwerij/ Bierfabriek

iTanks

Gemeente Rotterdam Innovatiekas

PortXL Netherlands

Mapgage Marinegage

Erasmus Centre for Entrepreneurship

Hogeschool Rotterdam

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Techniek College Rotterdam

RDM Centre of Expertise

Hands-On Prototyping

Programmabureau M4H Rotterdam

Programmabureau RDM Rotterdam

Social Brothers

Havenbedrijf Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Rotterdam Makers District

01
127

Evenementen

De nieuwste evenementen

Rotterdam Makers District
01-02-2021 - 01-02-2021

De toekomst van de Zuid-Hollandse maakindustrie

Circulair bouwen
Duurzaam ondernemen
iTanks
09-02-2021 - 11-03-2021

iTanks Innovation Booster ‘Contentcreatie met AI’

Communicatie
Duurzaam ondernemen
Programmabureau RDM Rotterdam
11-02-2021 - 11-02-2021

Festival van de Toekomst

Bouw
Circulair bouwen
Deloitte MKB Accountancy & Advies
28-01-2021 - 28-01-2021

Webinar: Deloitte Update Café NL GAAP & Pensioenwetgeving 2022

Finance
Kennisdelen
iTanks
29-01-2021 - 29-01-2021

iTanks & NVDO Pubquiz ‘Asset Management & Sustainability’

Communicatie
Duurzaam ondernemen
01
05

Perks

De nieuwste Perks op Inside

50% KORTING OP EEN ENTREE BOULDEREN (KLIMMEN)

Tussen alle denkers en makers in het Keilepand zit ook onze boulderhal Bolder Neoliet gevestigd. Boulderen is een spectaculaire tak van de klimsport waarbij je fysiek én mentaal wordt uitgedaagd. Je klimt tot een hoogte...

50% korting interieurontwerp

Maatwerk interieur nodig voor je bedrijfsruimte in het Rotterdam Makers District? Neem contact met ons op! Leden van de INSIDE community bieden wij een korting van 50% op de ontwerpkosten indien wij het maatwerkmeubilair produceren...

25% KORTING OP EVENTRUIMTES

Bij Erasmus Centre for Entrepreneurship ben je op de juiste plek voor het hosten van je meeting, college of congres in één van onze velen event- of meetingruimtes. Op de zaalhuur van de ruimtes bieden...

Gratis online spreekuur

Als ondernemer heb je heel wat beslissingen te nemen om jouw bedrijf gezond te houden. Ons Deloitte-team Innovation & Tech kent het klappen van de zweep en staat je bij om valkuilen proberen te vermijden,...

Online advertentiescan!

Online is waar je je als ondernemer moet laten zien. Social Brothers biedt Insiders een concurrentieanalyse op maat. Met advies gebaseerd op zoekwoorden en trends zie jij de kansen en bedreigingen in jouw vakgebied. Meer...

10% KORTING OP PROJECTTARIEF

Je idee omzetten in een proof-of-concept? Of wil je dat iemand met je meedenkt over jouw product, de kosten en de materialen? Van schets naar prototype; laten maken of gewoon zelf aan de slag op...

01
06

Nieuws

Dit speelt er in het gebied

23-12-2020

Eindejaarstips voor Insiders

1. Schenken aan uw kinderen Bekijk of u nog ruimte heeft om onbelast aan uw kind(eren) te schenken. De vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen bedraagt dit...

1. Schenken aan uw kinderen

Bekijk of u nog ruimte heeft om onbelast aan uw kind(eren) te schenken.

 • De vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen bedraagt dit jaar € 5.515.
 • Bovendien mag een kind tussen de 18 en 40 jaar één keer in zijn of haar leven een groter bedrag belastingvrij van de ouders krijgen. In 2020 mag u een bedrag van € 26.457 onbelast schenken, mits u in de aangifte een beroep doet op deze vrijstelling.
 • Deze eenmalig hogere vrijstelling kan verder worden verhoogd tot € 55.114 ingeval van een kostbare studie van uw kind, maar in dat geval gelden extra voorwaarden.
 • In 2020 bedraagt de vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning maximaal € 103.643. Deze vrijstelling geldt overigens ook buiten de ouder-kind verhouding. Ook hier geldt als voorwaarde dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar oud is.

U vindt de tarieven voor de schenkbelasting 2020 op deze pagina. Alle vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting in 2020 staan op deze pagina. Let op de voorwaarden voor de verschillende vrijstellingen.

2. Afschrijvingsbeperking vastgoed in eigen gebruik

Heeft uw BV in 2018 vastgoed in gebruik genomen? Dan kunt u ook in 2020 gebruik maken van de overgangsregeling afschrijvingsbeperking. Delen van het boekjaar worden hierbij verwaarloosd. Als het gebouw pas in de loop van 2018 in gebruik is genomen, mag u in de jaren 2019 t/m 2021 nog volgens de oude systematiek afschrijven, namelijk tot 50% van de WOZ-waarde.

Vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 is de afschrijving voor vastgoed in eigen gebruik beperkt tot op 100% van de WOZ-waarde. Daarmee wordt de afschrijving hetzelfde als voor beleggingsvastgoed. Lees meer in dit artikel.

3. Fiscale coronareserve

In uw aangifte vennootschapsbelasting over 2019 mag u een reserve vormen voor de verliezen die u in het boekjaar 2020 naar verwachting zult lijden, voor zover die verliezen verband houden met de gevolgen van de coronacrisis. Ingeval van een gebroken boekjaar, mag de reserve gevormd worden in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode 1 januari 2019 – 31 maart 2020. Als u reeds aangifte heeft gedaan, kunt u een aanvulling op de aangifte indienen.

Het in aanmerking te nemen verlies mag niet groter zijn dan het totale verlies dat u over 2020 verwacht. De dotatie aan de coronareserve mag ook niet hoger zijn dan de in 2019 behaalde winst vóór de vorming van die reserve. De reserve wordt in het boekjaar 2020 weer in de winst opgenomen. Op die manier kan sneller rekening worden gehouden met coronagerelateerde verliezen dan op grond van reguliere verliesverrekening het geval zou zijn.

4. Vraag correcte aanslag vennootschapsbelasting aan

Verwacht u over een boekjaar dat is aangevangen op of na 1 januari 2019 een aanslag vennootschapsbelasting met een te betalen bedrag? Vraag, om belastingrente te voorkomen, dan uiterlijk vóór de eerste dag van de vijfde maand na het einde van dat boekjaar een (herziene) voorlopige aanslag Vpb aan, of doe uiterlijk vóór de eerste dag van de zesde maand na het einde van het boekjaar aangifte.

Over te betalen aanslagen Vpb betaalt u momenteel 4% belastingrente. Een rentevergoeding krijgt u alleen indien de inspecteur niet tijdig een teruggaaf vaststelt naar aanleiding van een verzoek of aangifte.

5. Box 3 vermogen

Per 1 januari 2021 wordt de heffing in box 3 als volgt aangepast:

 • Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 50.000 per persoon in 2021 (€ 100.000 voor fiscale partners).
 • De 2e schijf begint bij een box 3 vermogen van € 100.000.
 • De 3e schijf bij een vermogen van € 1.000.000.

Voor belastingplichtigen met een box 3 vermogen groter dan € 220.000 (fiscale partners: € 440.000) stijgt de belastingdruk door de wijzigingen enigszins. Neem tijdig contact op met uw adviseur om te bepalen wat in uw situatie verstandig is.

6. Btw op oninbare vorderingen

Heeft u oninbare vorderingen? U kunt de btw op deze vorderingen terugvragen via uw btw-aangifte zodra u zeker weet dat de vorderingen geheel of gedeeltelijk oninbaar zijn. In elk geval worden vorderingen aangemerkt als oninbaar één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met uw klant heeft afgesproken. Hebt u hier geen afspraken over vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen nadat uw klant de factuur heeft ontvangen.

Mocht u nog niet structureel bijhouden hoe lang uw vorderingen uitstaan, dan kan het bepalen of oude vorderingen oninbaar zijn en of de éénjaarstermijn in 2020 of 2021 eindigt wat tijd vergen. Daarom is het aan te bevelen om deze actie op tijd in te plannen.

7. Hypotheekrente vooruitbetalen

Verwacht u een lagere belastingdruk in box 1 in 2021, bijvoorbeeld omdat u volgend jaar aanzienlijk minder inkomen zult hebben? Dan kan het fiscaal voordelig zijn om dit jaar alvast hypotheekrente op uw eigenwoningschuld vooruit te betalen. Rente die u in 2020 vooruitbetaalt en die betrekking heeft op een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni 2021 eindigt, is nog dit jaar aftrekbaar. Zo verlaagt u uw belastbare inkomen voor 2020 en ontziet u uw (lagere) inkomen van 2021.

Een extra reden voor vervroegd aflossen is de daling van het maximumtarief waartegen u eigenwoningrente in aftrek kunt brengen. In 2020 bedraagt het maximumtarief nog 46%, maar in 2021 is dit nog maar 43%.

8. Investeringen bedrijfsmiddelen

Wilt u op korte termijn investeren in bedrijfsmiddelen? Gaat u dan na of u die investeringen allemaal nog dit jaar moet doen, of dat u deze investeringen kunt spreiden over dit jaar en volgend jaar.
Als u in 2020 tussen € 2.401 en € 58.238 investeert, geldt een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28%. Bij laatstgenoemd investeringsbedrag bereikt de aftrek het maximum van € 16.307. Voor een investeringsbedrag tussen € 58.239 t/m € 107.848 blijft de aftrek op ditzelfde niveau.

Vanaf een geïnvesteerd bedrag van € 107.849 neemt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek af met 7,56% van het verschil tussen het geïnvesteerde bedrag en € 107.849. Investeert u in 2020 meer dan € 323.544, dan kunt u geen aanspraak maken op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Met een goede spreiding van uw investeringen maakt u optimaal gebruik van de fiscale aftrekmogelijkheden.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Een BIK-aanvraag kunt u pas doen vanaf 1 september 2021, maar wij noemen de regeling hier toch, omdat deze ziet op investeringen waarvoor de verplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.

 1. De BIK geldt alleen voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen.
 2. De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.
 3. Er geldt per bedrijfsmiddel een minimaal investeringsbedrag van € 1.500 en per aanvraag een minimaal investeringsbedrag van in totaal € 20.000.

Lees meer in ons artikel over de Baangerelateerde investeringskorting.

9. Vermogen in BV buiten fiscale eenheid?

Heeft u vermogen en vastgoed verspreid over meerdere BV’s van uzelf of van uw familieleden? Het ‘mkb-tarief’ geldt tot een drempelbedrag van € 200.000 (2020) geldt voor elke BV die buiten een fiscale eenheid valt.

Dit ‘mkb-tarief’ kan oplopen tot een flink totaalbedrag in de eerste schijf. Dit voordeel wordt de komende jaren relatief gezien groter. Anders dan het mkb-tarief daalt het basistarief Vpb namelijk niet. Bovendien wordt het drempelbedrag in 2021 en 2022 fors verhoogd. Dat betekent dat het mkb-tarief per BV gaat gelden voor een groter bedrag.

Opstaptarief (mkb-tarief)
2020: 16.5% (belastbaar bedrag tot € 200.000)
2021: 15.0% (belastbaar bedrag tot € 245.000)
2022: 15,0% (belastbaar bedrag tot € 395.000)

Toptarief (regulier tarief)
2020: 25,0% (belastbaar bedrag vanaf € 200.000)
2021: 25.0% (belastbaar bedrag vanaf € 245.000)
2022: 25.0% (belastbaar bedrag vanaf € 395.000)

10. Dividend uitkeren en schulden aan de BV beperken

Schulden aan uw eigen BV, voor zover die meer bedragen dan € 500.000 euro, zouden volgens een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer ligt vanaf 2023 in box 2 als dividenduitkering belast worden tegen het dan geldende tarief van 26,9 procent. Bestaande en nieuwe eigenwoningschulden zijn uitgezonderd voor deze maatregel. Voor nieuwe eigenwoningschulden dient hiervoor een hypothecair zekerheidsrecht te zijn gevestigd.

Plan afbouw van eventuele bovenmatige leningen zorgvuldig. Dividend uitkeren is één van de manieren waarop u de schuld kunt beperken, maar houd wel rekening met het dividenduitkeringsverbod van de NOW-regelingen. Lees meer in ons artikel over dividendbelasting en dividenduitkering.

11. PEB afkopen met fiscale korting

Heeft u uw pensioen in eigen beheer eind 2019 met een fiscale korting afgekocht of omgezet? Vergeet dan niet voor het einde van dit jaar een informatieformulier bij de Belastingdienst in te dienen. Lees meer in het artikel “Pensioen in eigen beheer afkopen in 2019”.

12. Bijzonder uitstel van betaling verlengen

Heeft u eerder in 2020 bijzonder uitstel van betaling aangevraagd?

 • De uiterste datum waarop u nog uitstel kunt aanvragen of eerder verleend uitstel kunt verlengen is nu 31 december 2020. Verlenging is alleen noodzakelijk als u nieuwe betalingsverplichtingen niet kunt nakomen die opkomen na afloop van het kortdurende uitstel. Per 1 januari 2021 komt het uitstel te vervallen en moeten nieuw opkomende betalingsverplichtingen worden nagekomen.
 • Voor de onder het uitstel opgebouwde belastingschuld is een betalingsregeling getroffen. Vanaf 1 juli 2021 moet deze in 36 gelijke maandelijkse termijnen worden voldaan. Daarbij hoeft geen zekerheid te worden gesteld. Belastingteruggaven worden in principe niet verrekend met belastingschulden die onder de aflossingsregeling vallen. De invorderingsrente blijft tot en met 31 december 2021 0,01%.

Wil jij over een van deze onderwerpen met ons gedachten wisselen? Neem dan contact op met William of Caspar!

William Goedegebure
Tel. Nr.: +31 88 288 6536
Mobiel: +31 6 50170952
wgoedegebure@deloitte.nl                               

Caspar Roes
Tel. Nr.: + 31 88 288 7862
Mobiel: + 31 6 50196144
croes@deloitte.nl

Lees meer

22-12-2020

RDM Next is genomineerd voor de MERK010 Award!

Heel tof, we zijn genomineerd voor de MERK010 verkiezing: de verkiezing voor het sterkste merk van #Rotterdam in 2020. Stemmen kost een minuutje, help je...

Heel tof, we zijn genomineerd voor de MERK010 verkiezing: de verkiezing voor het sterkste merk van #Rotterdam in 2020. Stemmen kost een minuutje, help je ons? Vote here: https://www.merk010.nl/stemmen.html
👍

In de voorselectie hebben we het al geschopt tot de laatste vijf kandidaten. Over twee dagen (op de 24e) sluiten de stembussen.

Ken je RDM Next nog niet? We stellen ons graag voor: https://rdmnext.nl/merk010/

Lees meer

JOIN THE COMMUNITY!

Werk makkelijk samen en profiteer van de perks

Bij een goede buur valt nog wel eens een mooie deal te regelen. Zeker als je een Insider bent. Waarom zou je verder zoeken? Ga lokaal aan de slag, deel kennis, persoonlijke voordelen en kortingen met elkaar. Welke perks heb jij te bieden?